Telefon  0902 163 140

Mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cenník

Názov: Popis: Cena:
1 liter 100%-ného alkoholu: 5,40 € (spotrebná daň z liehu) + 2,50 € (poplatok za vypálenie – náklady na prevádzku pál.) 7,90 €
1 liter 50%-ného alkoholu: 0,50 x 5,40 € = 2,70 € (spotrebná daň z liehu) + 0,50 x 2,50 € = 1,25 € (poplatok za vypálenie)  3,95 €
1 liter 52%-ného alkoholu: 0,52 x 5,40 € = 2,81 € (spotrebná daň z liehu) + 0,52 x 2,50 € = 1,30 € (poplatok za vypálenie) 4,11 €
1 liter 54%-ného alkoholu: 0,54 x 5,40 € = 2,92 € (spotrebná daň z liehu) + 0,54 x 2,50 € = 1,35 € (poplatok za vypálenie) 4,27 €

INFORMÁCIE PRE PESTOVATEĽOV

Na základe zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 5. 2004 a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, platnej od 1. 3. 2003, dávame na vedomie informácie, týkajúce sa pestovateľov, ktorí si chcú dať spracovať ovocný kvas v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia:

  • alkohol vyrobený v liehovarníckom závode je zdaňovaný spotrebnou daňou z liehu. Odvodenou jednotkou pre výpočet dane je 1 liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu
  • podľa § 6 zákona č. 105/2004 Z. z., základná sadzba spotrebnej dane z liehu je 10,80 € za liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu, znížená sadzba dane je 5,40 € za liter absolútneho alkoholu. Znížená sadzba dane sa uplatňuje na alkohol v maximálnom množstve 43 litrov absolútneho alkoholu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (1. 7. – 30. 6.)
  • podľa § 19, ods. 11, zákona č. 105/2004 Z. z., prevádzkovateľ liehovaru vyberá spotrebnú daň od pestovateľa pri odovzdaní vyrobeného alkoholu.
  • podľa § 19, ods. 13, zákona č. 105/2004 Z. z., lieh (destilát) vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.
  • podľa § 4 Vyhlášky Min. pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z., pestovateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi liehovaru písomnú žiadosť o spracovanie ovocného kvasu a výrobu destilátu, ktorá musí obsahovať:

1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu

2. množstvo a druh dodaného kvasu

3. dátum podania žiadosti

Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné potvrdenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie sídlo liehovaru a množstvo vyrobeného destilátu v litroch absolútneho alkoholu.

 

Objednávky prijímame osobne alebo telefonicky